טכנולוגיה

וחדשנות

קבוצת ברן נמצאת בחוד הטכנולוגיה במשך שנים רבות, יכולות החדשנות של הארגון כוללות את היכולת לזהות ולהגיב לשינויים, למצות הזדמנויות חדשות ולמנף את הידע והיצירתיות של אנשים בתוך הארגון בשיתוף פעולה עם גורמים חיצוניים.

קבוצת ברן מובילה בתחומי הטכנולוגיה והחדשנות בארץ ובעולם תוך שימוש נרחב במתודולוגיות BIM ו- Digital-Twin במגוון רחב של תחומים; ברן מלווה חברות הזנק בתחומי ה- ClimTech, PropTech, ConTech על-מנת לפתח את ה- EcoSystem הישראלי באמצעות פעילות האצה ומנטורינג לחברות שונות ומאפשרת להן להטמיע את הפיתוחים הטכנולוגים לצורך הוכחת התכנות בתעשייה.ברן מקדמת תרבות התומכת בפעילויות חדשנות במטרה לקיים יצירתיות ופתיחות של העובדים ורואה בכך גורם מפתח לצמיחה והתפתחות של הקבוצה.

14.11.2023

מרכז/ת בקרת תכנון

תיאור תפקיד:

בקרה תהליכית, תכנונית על תכניות מפורטות למגורים, תעסוקה, מסחר ותיירות המקודמות בהליכי תכנון סטאטוטוריים ואחרים, ברמה ארצית.

מעקב אחר התקדמות פעילה של התכניות וקידומן משלבי ההכנה המוקדמים ובמשך כל שלבי ההליך התכנוני.

איתור חסמים צפויים או קיימים לאישור התכנית והתראה על חסמים לביצוע התכנית המושתים בשלב התכנון ומזעורם ככל הניתן, תוך צמצום לוחות זמנים לקידום התכנון.

ניהול ועדכון שוטף של מסד נתונים הנחוץ לקיום תהליך בקרה תקין, הפקת דו"חות נדרשים, ויעול ושיפור הליך התכנון.

ריכוז פגישות מעקב תכנון, השתתפות בהם, ורישום  פרוטוקולים.

שירותים נוספים הנדרשים לבקרה, לייזום, למעקב ולקידום תכניות לפי דרישות הרשות.

דרישות:

בעל/ת תואר אקדמאי בתחום התכנון גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות, כלכלה, מינהל עסקים, תעשייה וניהול, וניסיון מקצועי בתחום דומה.

הכרת תחום התכנון הסטטוטורי

נכונות למשרה מלאה בירושלים-חובה